Menu
P

 AsTe RY

 Apuna asumisterveysongelmissa

Asumisterveysliitto on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta jakautuu aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tiedottamiseen ja neuvontapalveluihin. (AsTe ry ei toimi asiakkaan puolesta asioiden ajajana).

Asumisterveysliitto asukkaan oppaana ongelmissa

Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa.

Tavoitteena
on asukkaiden kohtaaminen ruohonjuuritasolla ja heidän tarpeidensa määrittely sekä asiantuntijatoimintojen koordinointi.

Neuvonnan
ja opastuksen avulla ohjataan asukkaita omatoimisuuteen aktivoimalla heitä ja tuomalla esiin heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan asioiden edistämiseksi ongelmatilanteissa.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy:  
tavoitteemme on myös ennaltaehkäistä asumisterveydellisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden perheiden tilanteiden pahenemista sekä estää perheiden syrjäytymistä.

Raha-automaattiyhdistys tukee Asumisterveysliitto AsTe ry:n toimintaa

                       

Toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:

    • neuvonta- ja opastustyö
    • tiedottaminen, viestintä ja vaikuttaminen
    • elämänhallinta
    • teemalomien sisältö

Voit tutustua painopistealueisiin tarkemmin kunkin teeman omalla esittelysivulla.

Lue lisää: