Menu
P

Projekti on päättynyt.

Puhelinneuvontamme opastaa edelleen avustusten hakemisessa. 

Homeloukkuprojekti

Hankkeen avulla autetaan perheitä, joiden kodissa on asumisterveyshaitta eivätkä he taloudellisesta tilanteesta johtuen pysty korjaamaan vaurioita ilman tukea.

Homeloukkuun joutuneet perheet saattavat menettää kotinsa, terveytensä, irtaimistonsa ja syrjäytyä yhteiskunnasta.
Asumisterveysliitto AsTe ry:n ja Hengitysliitto Helin yhteishankkeella autetaan yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle pudonneita perheitä terveen asumisen pariin.

Hankkeen avulla korjattavat vauriot vaativat laajoja korjaustoimenpiteitä ja erityisosaamista,
joten kustannukset ylittävät perheen maksukyvyn.
Valtion asuntorahastolta haettavan terveyshaitta-avustuksen turvin voidaan perheen ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö korjata terveeksi.

TIE TERVEESEEN KOTIIN

1. Asumisterveysliittoon yhteyden ottaneista asiakkaista tunnistetaan perheet, joita on mahdollista auttaa selviytymään asumisterveysongelmastaan.

2. Asumisterveysliitto AsTe ry tekee alustavan selvityksen perheen tämänhetkisestä tilanteesta ja avuntarpeesta, sekä tutustuu kohteeseen ja esiselvittää ongelman laatua ja laajuutta. AsTe auttaa asian eteenpäin viemisessä siten, että kaikki tarvittavat seikat tulee huomioitua.

3. Hengitysliitto Helin korjausnevojat tekevät kohteeseen tarvittavan korjaussuunnitelman ja kustannusarvion.

4. Asumisterveysliitto opastaa asiakasta Valtion asuntorahasto ARA:lle toimitettavan avustushakemuksen tekemisessä ja hakemukseen tarvittavien liitteiden kokoamisessa.

5. Avustuksen myöntämisen jälkeen aloitetaan korjaussunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet, jotka suoritetaan asiantuntevin paikallisin voimin. Korjaustoimenpiteitä valvovat Asumisterveysliitto ja Hengitysliitto.

6. Asumisterveysliitto auttaa tekemään Valtion asuntorahaston vaatiman selvityksen toteutuneista korjauskustannuksista avustuksen maksatusta varten.

7. Asumisterveysliitto tukee perheitä tarvittaessa arjesta selviämisessä mm. vertaistuen avulla.

Miten homeloukku syntyy?

Kodin homeongelmasta muodostuu pahimmillaan tragedia, joka voi syöstä kokonaisen perheen syrjäytymiskierteeseen. Homeloukkuun joutumista edeltää usein hallitsematon tapahtumasarja, jonka seurauksena perhe saattaa menettää terveytensä, elämänhalunsa ja kotinsa lisäksi kaiken omaisuutensa saastunutta irtaimistoa ja vaatteita myöten. On arvioitu, että vuosittain homeloukkuun ajautuu 300–400 perhettä.

Lue lisää: