Menu
P

Rakennuslupa-asiat

Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen. Uutuutena edelliseen lainsäädäntöön on tullut korjausrakentamisen rakennuslupavelvoitteet laajempana.
Rakennuslupaa edellytetään mm. jos:

- tehdään muutos- ja korjaustöitä, joilla on ilmeistä vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen ja terveellisyyteen

- muutokset tehdään kantaviin rakenteisiin

- poistumisteihin tehdään muutoksia

- paloteknisiin osastointeihin tehdään muutoksia

- myöhemmin rakennettaviin asuntosaunoihin

Rakennuslupa tarvitaan korjaus- ja muutostöissä, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilanlisäämiseen.

"Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen olennaiset ja tekniset vaatimukset täyttyvät." Talon tarvitsijan huolehtimisvelvoitteeseen kuuluvat mm. rakennustyön valvonta, sen tarkastaminen ja rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen mm. käyttöohjeet ja -selosteet.

Lupa-asioita selvittää rakennusvalvontaviranomainen.