Menu
P

Oikeat korjaustavat

 

- Pitkällisestä tai toistuvasta rakenteiden kostumisesta aiheutuvien kosteus-, home- ja lahovaurioiden korjaustapa ja korjausten laajuus on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Kosmeettisia korjauksia kuten päälle maalauksia tai kotelointeja ei tule tehdä. Myöskään pelkät materiaalien vaihdot ilman ongelman syyn selvittämistä ja aiheuttajan korjaamista eivät ole hyväksyttäviä.

- Korjausten yhteydessä tulee huolehtia siitä, että home- ja muut mikrobirihmastot poistetaan mahdollisimman tarkoin ja riittävän laajasti ennen tarvittavaa, rakenteiden koneellista kuivattamista

- Purkutöitä edellyttävien tutkimus- ja korjaustöiden aikana niiden suorittajan on huolehdittava korjattavan alueen riittävästä eristämisestä esim. suojamuovia käyttäen. Merkittävien korjausten aikana kohteessa ei tule asua. Korjausten jälkisiivouksessa tulee myös olla huolellinen.

- Korjaajan on suojattava myös itsensä käyttämällä P2 tai P3-luokan hengityssuojaimia. Myös silmät sekä paljas iho on suojattava.

- Ongelman syyn ja laajuuden selvittely sekä korjausten suunnittelu on viisasta uskoa pätevän, asumisterveystekniset seikat huomioon ottavan rakennusteknisen asiantuntijan tehtäväksi jo aivan alusta saakka. Asukkaan tulee kertoa omat ajatuksensa ja havaintonsa asiantuntijoille. Asukkaan tulee tarkoin ymmärtää ja saada tietää mitä kohteessa tehdään ja miksi, sekä seurata, toteutuuko työ tehtyjen suunnitelmien mukaan.

- Aivan erikseen on syytä huomauttaa, ettei kosteusvaurioiden mm. home- tai lahovaurioiden kehittyminen välttämättä tarvitse ”virtaavia vesiä”, vaan kosteus voi olla peräisin myös kapillaarisesta vedennoususta tai maakosteudesta sekä ylipäätään kosteuden tiivistymisestä vääriin paikkoihin.