Menu
P

Homeongelma ja sen psykososiaaliset vaikutukset

Asumisterveysliitto AsTe ry:n aloitteesta sosiaali- ja terveysministeriö teetätti vuonna 2002 Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella tutkimuksen omistusasunnon homeongelman aiheuttamista psykososiaalisista vaikutuksista. Tutkimuksen karuna loppupäätelmänä oli, että homekatastrofin keskellä elävät ihmiset voivat joutua fyysisen sairastelunsa lisäksi vakavaan taloudelliseen ahdinkoon ja kaikkien yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Traumaattisia kokemuksia lisää myös lähiympäristön ja viranomaisten suhtautuminen, joka voi olla paitsi ymmärtämätöntä, myös suorastaan jopa vihamielistä. ........

Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset
terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset

Kansanterveyslaitoksen epidemiologian yksikkö teki vuonna 2001 Asumisterveysliitto AsTe ry:n toimeksiannosta tutkimuksen asumisterveysongelmista kärsineiden perheiden terveyshaitoista, pitkäaikaissairauksista ja sairastavuuden kustannuksista. Kyseessä oli ensimmäinen Suomessa tehty ongelma-asunnoissa altistuneiden pitkäaikaisseuranta. Tutkimusaineistossa vakavat ja pitkäaikaiset terveyshaitat olivat yleisiä ja niistä on aiheutunut suuria taloudellisia menetyksiä sekä asukkaille että yhteiskunnalle. .............

Homeloukusta terveeseen kotiin

Homeloukkuprojekti osoitti, että oikein ja oikea-aikaisesti suunnattu neuvonta, asiantuntijatoimintojen koordinointi ja kiinteistöjen perusteellinen korjaaminen on kannattavaa kaikilla mittareilla arvioituna. Asteen ja Helin yhteistyönä toteuttama kaksivuotinen projekti toimi kanavana homeloukkuun jääneille ja varmisti, että tarvittavat resurssit asiakkaiden auttamiseksi löydettiin, kohdennettiin oikein ja että ne olivat riittäviä.......

Lue digitaalinen versio raportista... 

Hannele Rämö, opinnäytetyö 1999

Kosteus- ja homevauriot, asukkaiden ja yhteiskunnan ongelma

Lahden teknillinen oppilaitos Tekniikanlaitos Toukokuu 1999

Tähän tutkintotyöhön koottu tieto kertoo rakennuksen kosteus- ja homevaurioiden syistä, seurauksista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Lopputulema on eräs osoitus siitä, että ongelma on vaikea ja kustannuksiltaan kallis asukkaille, kiinteistön omistajille, ylläpitäjille sekä koko yhteiskunnalle. Kysymyksessä on merkittävä ja vaikea ongelmakokonaisuus, jota ei pelkästään terveydensuojeluviranomaisten toimesta ratkaista.

Kosteus- ja homeongelman ratkaisut vaativat laajaa rakentamisen, kunnossapidon sekä korjaamisen ja koulutuksen yhteistyötä........

Homeongelmat:

Kuka tutkii - mitä - millaisin tuloksin 1999

Tähän selvitykseen on ryhdyttiin 1999 siksi, jotta olisi saatu selville, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä kosteusvaurioiden kanssa painiskelevilla on erilaisista tutkimuksista. Kosteusvaurio-ongelman eteen joutuneiden asiakkaiden (=asukas) esittämä ensimmäinen kysymys on ollut ja tulee aina olemaan:

Mitä pitäisi tehdä? 

- mistä pitää aloittaa

-  mistä saa apua

-  milloin olisi sopiva ajankohta

mitä pitäisi tilata (toimeksiannon sisältö ja sen määrittely)

mitä pitäisi tilata keneltä ja koska (minkä alan asiantuntija tulee kyseeseen

- mitä hyötyä tai kenties haitta mistäkin selvityksestä tai lausunnosta on tai tulee myöhemmin olemaan

Voidaksemme vastata asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja myös siten, että eri henkilöiden, tahojen antamat ohjeet ovat yhteismitallisia l. samansisältöisiä, olemme koonneet erilaisia tiedostoja, jota olemme käyttäneet työssä pohjana.

 Ketä selvitys tulee palvelemaan 

Kokoamaamme aineistoa voidaan ensisijaisesti käyttää edellä mainittujen tarkastusten suorittamisen apuna. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että sitä tullaan käyttämään vastaisuudessa myös erilaisten tutkimusten lähdeaineistona...

lue jatkoa tästä .....

 

Kosteusvauriokorjaamisen nykytilanne 1998

 

Sisäilmastoseminaarin luento 1998

 

 

 

Lue lisää: