Menu
P

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Valviran lausunto 2011  VOC- mittaustulosten tulkinnasta asuntojen terveyshaitta-asioissa

Valviran ohje viranomaisille 2010 Toksiinimenetelmien käyttö terveydensuojelunlain mukaisissa viranomaistutkimuksissa

Hallituksen vuosikertomus 2013

Tarkastusvaliokunnan mietintö 2013

Eduskunnan hyväksymät tarkastusvaliokunnan esittämät esitykset 2013

Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVN 7/2014 vn

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2014 vp - HE 76/2014 vp